Sàn giao dịch Bất động sản

Hạ Trâm Home - Nơi tin cậy mọi nhà

Bất động sản cần bán

Giá tốt nhất dành cho khách hàng

Bất động sản cho thuê

Giá tốt nhất

Sàn giao dịch

Căn hộ Sky 3 cho thuê, penhouse 2 sân, 3 phòng ngủ và 2 wc, đủ nội thất

Giá 37 triệu ~ 1600

Sàn giao dịch

Căn hộ Sky 3 cho thuê, penhouse 2 sân, 4 phòng ngủ và 2 wc, đủ nội thất

Giá 37 triệu ~ 1600

Mã: 611ecb315418

Sàn giao dịch

Căn hộ Sky 3 cho thuê, penhouse 1 sân, 4 phòng ngủ và 2 wc, đủ nội thất

Giá 38,6 triệu ~ 1700

Mã: 711edb217418

Sàn giao dịch

Căn hộ Sky 3 cho thuê, ground house sân vườn, 2 phòng ngủ và 2 wc, đủ nội thất

Giá 20,5 triệu ~ 900

Mã: 811egb11418

Sàn giao dịch

Căn hộ Sky 3 cho thuê, penhouse 1 sân, 4 phòng ngủ và 2 wc, đủ nội thất

Giá 36,6 triệu ~ 1600

Mã: 6ebbk217418